Grażyna Długosz © Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu 2015